IMG_7285.JPG

Verksamhet

Kontoret grundades 2005

Huvudsaklig sysselsättning är konsulttjänster i och kring arkitektur, med fokus på bostäder. Jag arbetar med stora och små projekt från programskrivning, skiss, bygglov till beskrivningar och produktionsritningar. Sedan starten har ett par hundra olika projekt genomförts, huvudsakligen i och kring Stockholm och Mälardalen, men även i södra Sverige.

Kontoret är med i Sweden Green Building Council och har utbildning och kompetens att klassificera byggnader i enlighet med det nationella miljöklassningssystemet klassad byggnad, brons, silver och guld.